Digitale kommunikasjon
For skoler og barnehager

Norges første sikre digitale meldingsbok.


Transponder Meldingsbok
Enklere og tryggere kommunikasjon
Meldinger

Foresatte og lærere skriver meldinger i barnets digitale meldingsbok. Meldingsboken sender varsel når det har kommet nye meldinger.

App og web

Bruk Transponder Meldingsbok som app på smart-telefon, eller logg inn på web-versjonen med en nettleser.

Skjemaer

Skolen lager skjemaer direkte i Transponder Meldingsbok, og sender dem ut digitalt. Foresatte besvarer skjemaet i app eller på web. Besvart skjema lagres direkte i barnets meldingsbok.

Integrasjoner

Transponder Meldingsbok synkroniserer persondata med skoleadministrative systemer. API-er gjør det mulig skolens andre systemer å skrive i meldingsbøker automatisk.


Se mer

Transponder Meldingsbok erstatter tradisjonell papirbasert meldingsbok og ranselpost. I stedet for epost, SMS, papirbaserte skjemaer og meldingsbok i barnas sekk, kan lærere og foresatte samle all kommunikasjon i én digital kanal.


Få god oversikt over alle meldingsbøkene til dine elever, skriv meldinger og send digitale skjemaer til foresatte. Har du installert Transponder Meldingsbok på mobiltelefonen din, kan du fortsette meldingsutvekslingen der når du forlater datamaskinen.


Hvert barn har sin egen meldingsbok, og skolen definerer hvilke personer som har les- og skrive-rettighet i den enkelte. Både foresatte og lærere kan følge meldingsflyten for en elev, og se både avsender av meldingen samt hvem som har bekreftet den som lest. I meldingsboken står det også hvilke personer som har tilgang til meldingsboken.


Har du flere barn og må forholde deg til både skole og barnehage? Jobber du selv som lærer og har egne skolebarn? Jobber du som lærer på flere forskjellige skoler? Transponder Meldingsbok er designet for å samle alle dine digtale meldingsbøker ett sted, og gjøre dem tilgjengelig for deg uansett hvor du befinner deg.

Forenkler hverdagen, for alle!


Digitale skjemaer

Enten du trenger å innhente samtykke til at barnet kan være med i buss, registrere hvilke barn som skal bruke SFO i ferien eller å sende en møteinnkalling, så kan du benytte skjema-funksjonen. Det elegante skjema-verktøyet, som er bygget inn i Transponder Meldingsbok på web, lar deg sette sammen et skjema i løpet av sekunder.Skjemaet kan sendes ut til én eller fler av meldingsbøkene du har tilgang til. Besvarelsene sammenstilles fortløpende, og du kan til enhver tid ha oversikt over alle besvarelsene.


Få en gratis demo.

Bestill

Kontakt


Sorned Media AS, Brattvollveien 19, 1164 Oslo
454 08 000
support@transponder.no

Sosiale medier


Nyhetsbrev


Abonner på vårt nyhetsbrev.

Copyright ©2016 Sorned Media AS. All Rights Reserved.